Звіт провайдера аеронавігаційного обслуговування

Звіт про діяльність Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького" як провайдера аеронавігаційного обслуговування за 2016 рік

Державне підприємство «Міжнародний  аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», (далі підприємство) на підставі Сертифікату № АА 017345 від 20.12.2016р., здійснює аеронавігаційне обслуговування за видом: «Забезпечення сигналів радіомаячних систем посадки (ILS) у повітряному просторі».

Для забезпечення сигналів радіомаячних систем посадки (ILS) у повітряному просторі застосовуються системи посадки СП-200 та радіомаяки дальномірні  РМД-90НП на обох напрямках.

1. Інформація про людські ресурси, політику в даному напрямку.

Виконання завдань по безпосередньому забезпеченню аеронавігаційного обслуговування покладено на групу систем навігації відділу радіонавігації та електрозв’язку служби радіотехнічного забезпечення підприємства у складі 6 фахівців.

Штат групи укомплектований на 100 %.

Інженерно-технічний персонал має відповідну освіту та пройшов курси навчання з підвищення кваліфікації стосовно системи посадки СП-200 і допущений наказом по підприємству до самостійної роботи з експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення.

У службі організоване технічне навчання, спеціальна та технічна підготовка, сплановане навчання на курсах підвищення кваліфікації. Персонал проходить щорічне атестування та перевіряється на знання: правил технічної експлуатації наземних засобів РТЗ; обладнання наземних засобів РТЗ, правил охорони праці, пожежної та екологічної безпеки.

Політика щодо людських ресурсів викладена у колективному договорі підприємства.

2.    Інформація про проведену роботу в рамках формального консультаційного процесу з користувачами обслуговування.

Зауваження та побажання від екіпажів повітряних суден отримуються через диспетчера АДВ Львівського РСП «Украерорух» (далі ЛРСП) та фіксуються у «Журналі зауважень льотного та диспетчерського складу про роботу засобів РТЗ». При надходженні зауважень негайно здійснюється перевірка відповідності параметрів наземних засобів РТЗ, при необхідності здійснюються регулювання. У разі не виявлення відхилень параметрів від заданих норм здійснюються консультації з екіпажами, від яких поступили зауваження, щодо необхідності перевірки бортового обладнання.

У 2016 році не зафіксовано зауваження від екіпажів повітряних суден.

3.    Характеристики провайдера в порівнянні з тими, що визначені в бізнес-плані та узгоджені в річному плані.

 

Показники

Одиниці виміру

План

Факт

Відхилення

%

виконання

Кількість відправлення рейсів

 

одиниці

 

3 969

 

4 440

 

11,9

 

111,9

Кількість відправлення пасажирів

 

тис. осіб

 

335,6

 

368,6

 

9,8

 

110,1

Для якісного забезпечення аеронавігаційного обслуговування у 2016 році виконані наступні заходи:

- організовано та здійснено навчання інженерно – технічного персоналу  у Центрі авіаційної підготовки і сертифікації щодо експлуатації СП – 200 (свідоцтво отримали 9 чоловік);

- відпрацьовані санітарні паспорти на об’єкти РТЗ та виконані необхідні електричні виміри кабелів електроживлення та зв’язку на цих об’єктах;

- добудована кабельна лінія від КРОЗЗ підприємства до кімнати змінного інженера;

- організовано цілодобове оперативне чергування інженерно – технічного персоналу відділу радіонавігації і електрозв’язку групи систем навігації по контролю та управлінню наземними засобами РТЗ;

- перенесена апаратура дистанційного управління СП – 200 з АДВ ЛРСП до терміналу підприємства, в кімнату змінного інженера;

- переключені лінії управління засобами РТЗ від ЛРСП до змінного інженера служби радіотехнічного забезпечення;

- проведена річна льотна перевірка засобів РТЗ;

- відпрацьована експлуатаційно – технічна документація відповідно до вимог Правил технічної експлуатації наземних засобів РТЗ.

Більш детально викладено у «Річному звіті щодо технічної експлуатації наземних засобів РТЗ та виробничої діяльності служби радіотехнічного забезпечення Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького» станом на 02.01.2017 р.», який надано до Державіаслужби України.

 4. Оцінка рівня та якості обслуговування.

Наземні засоби РТЗ працювали надійно без відмов.

За 2016 рік  забезпечено сигналами радіомаячних систем посадки 4437 повітряних судна.

Рівень та якість обслуговування відповідають сертифікаційним вимогам АНО ЗНС за типом «Навігація».